Acollida Matinal

Scolarest durà a terme la gestió de l’acollida matinal.

L’horari de l’acollida és de dilluns a divendres de 7:45 a 9:00h. Cal portar els nens directament al menjador de l’escola.

És un servei a disposició de totes les famílies de l’escola i se’n pot fer ús de manera fixa durant tot l’any o de manera eventual, pagant en ambdós casos una quota:

PREUS

Preu fix: 36,34€/mes
Preu esporàdic: 4,40€/dia

Per tractar temes relacionats amb l’acollida matinal s’ha de contactar amb la coordinadora, la Débora Cornellas al telèfon 672 650 153.

Hora límit per l’acollida: 8:50h.

 

Comissió Menjador Ampa Can Roca
E-mail: comedor.ampacr@gmail.com