Contactar

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’A.M.P.A. DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS amb CIF G58267733 i domicili social situat a AV. LLUIS COMPANYS 2 -4 08860, CASTELLDEFELS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, l’AMPA DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

L’A.M.P.A. DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’A.M.P.A. DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’adreça electrònica ampa.canroca@gmail.com

Així mateix, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’A.M.P.A. DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS, dirigint-se per escrit a la adreça electrònica dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.677.192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat d’A.M.P.A. DEL CEIP CAN ROCA DE CASTELLDEFELS.