Activitats Extraescolars

Estimades famílies:

Ja tenim llest el nou calendari d’extraescolars per al curs 2019-2020!

Un any més l’AMPA de l’Escola Can Roca ha confiat la gestió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI (Fundesplai), pensant en els interessos i necessitats de les famílies usuàries d’aquest servei.

Totes les activitats extraescolars treballen les diverses tècniques d’una forma motivadora i estimulant, a través d’una metodologia de treball participativa i activa. D’aquesta manera es fomenta l’aprenentatge a través de la vivència. Ens proposem també transmetre valors com la cooperació, l’esforç, la responsabilitat i el respecte que ens ajudaran a desenvolupar les diferents capacitats i a estimular la creativitat de tots els nens i nenes.

Totes les activitats seran implantades per professionals en el món del lleure o de l’ensenyament, i amb la titulació necessària per al tipus d’activitat que realitzen.

Aquestes són les principals normes que regeixen les activitats per tal de vetllar pel bon funcionament de les mateixes:

– Cal fer el pagament del rebut de l’activitat mitjançant domiciliació bancària. Fundesplai us carregarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’una quota significa no poder fer ús de l’activitat (després d’un preavís).

– Les activitats tenen places limitades (mínim de 8 i màxim de 15). En cas de no arribar al mínim l’activitat s’haurà de suspendre i, en cas de superar el nombre d’inscrits, hi haurà llista d’espera.

– BAIXES I ALTES. Les altes i baixes durant el curs, s’han de notificar l’1 al 20 del mes en curs per escrit a la coordinadora del servei i fer enviament de mail a l’adreça cparra@fundesplai.org.

Com a novetat, enguany Fundespai posa a disposició de les famílies una nova App, per a realitzar inscripcions, consultar activitats i facilitar la comunicació. La podeu descarregar ja des d’aquest enllaç! https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app

De dilluns a divendres de 16.00 a 17:45, les famílies comptaran amb la presència de la coordinadora de les extraescolars per resoldre qualsevol dubte que tinguin. Les dades de contacte de la coordinadora són els següents: Susana, mòbil 617854397, email coordinadorcr@fundesplai.org

Aquí teniu més informació detallada de cadascuna de les activitats i les tarifes corresponents: llibret families extraescolars curs 19-20 CAN ROCA

Aquests són els horaris de les activitats:

Salutacions,

Comisión Extraescolares Ampa Can Roca
Email: extraescolar.ampacr@gmail.com