Junta Directiva i Comissions

Benvolgudes famílies:

A l’assemblea extraordinària realitzada el divendres 20 d’abril de 2018 a la biblioteca de l’escola, es van celebrar eleccions a la Junta Directiva de l’Ampa Can Roca.

Us presentem els càrrecs que formen la renovada Junta Directiva:

Prenent com a premissa que totes les actuacions de l’AMPA estan basades en el projecte educatiu de l’escola, i amb la finalitat de maximitzar la productivitat de l’associació, es constitueixen comissions de treball.

A continuació us presentem els responsables de cada comissió i les gestions que s’estan duent a terme:


COMISSIÓ DE MENJADOR: comedor.ampacr@gmail.com

Responsable: Mari Carmen Fernández
Responsable de valorar el funcionament d’aquest servei, assegurant que es compleixin tots els requisits de qualitat, higiene i salut.


COMISSIÓ DE EXTRAESCOLARS I CASALS: extraescolar.ampacr@gmail.com

Responsable: Lorena Pinedo i Ana Gómez
Són les responsables d’organitzar i gestionar el funcionament amb l’empresa que el porta a terme les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu.
També són les encarregades de coordinar íntegrament la millor proposta de Casal d’Estiu perquè els nens que participen puguin gaudir de les seves vacances escolars en un entorn que els és propi i conegut.


COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: ampa.canroca@gmail.com
Responsable:
Esther Paisán i Beatriz Benítez
Són les responsables d’establir una relació fluïda i directa entre els pares, l’AMPA i l’escola per apropar l’escola a les famílies. Són les responsables de gestionar la informació interna i externa.
També són responsables de mantenir relacions amb l’ajuntament i les AMPA d’altres centres públics de Castelldefels per afavorir l’enriquiment mutu entre els mateixos.


COMISSIÓ ECONÓMICA: tesoreria.ampacr@gmail.com
Responsable: Janet Fernández i Montse Terol
Responsables dels fons de l’AMPA, pressupost al principi de cada curs escolar i un balanç al final del mateix per poder organitzar les activitats amb realisme i compromís de compliment de les activitats programades. 


COMISSIÓ DE FESTES: fiestas.ampacr@gmail.com

Responsable: Susana Navarro, Janet Fernández i Mari Carmen Fernández
Aquesta comissió té l’objectiu principal d’estimular la participació de les famílies en les diferents activitats festives i culturals organitzades per l’escola, que normalment són: Castanyada , Festival de Nadal, Carnaval , Festa de la Primavera, etc. 


COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES:
Responsable: Sandra González
Són responsables de l’implantar i mantenir l’adaptació de l’AMPA a la LOPD.


COMISSIÓ PROJECTES DE L’ESCOLA: proyectos.ampacr@gmail.com
Responsable:
Sandra González i Angeles Hernández
Aquesta comissió es crea amb la finalitat de treballar mà a mà amb el projecte educatiu de l’escola, com a pares hem d’ajudar al desenvolupament correcte del projecte educatiu. Els pares no haurien educar els seus fills al marge dels centres educatius. Família i escola no poden treballar aïllades.


COMISSIÓ DE ROBA: ropa.ampacr@gmail.com
Responsable:
Elena Fernández
Responsables de la venda de bates i roba esportiva de l’escola, així com la gestió amb proveïdors i possibles canvis, tant en el disseny com en el material dels mateixos.


COMISSIÓ DE FOTOS: fotos.ampacr@gmail.com
Responsable:
Ángeles Hernández
Responsable de coordinar íntegrament el millor pla d’acció per fer les fotos de Nadal , fi de curs i orles.


COMISSIÓ DE LLIBRES I BIBLIOTECA: biblioteca.ampacr@gmail.com

Responsable: Nati Martínez i Bea Benítez
Comissió responsable de la socialització de llibres i que de forma progressiva es puguin compartir i aprofitar els de diferents cursos.

 

¡¡¡RECORDA!!!
Per a col·laborar amb nosaltres només cal omplir aquest formulari i enviar-ho per mail a ampa.canroca@gmail.com o deixar-ho a la bústia de l’Ampa: Solicitud col.laboració Ampa